Сотрудники

Элина Абай кызы Зам. директор
Сагындык Балтабаев Завуч
Элина Абай кызы Кыргыз тили мугалими
Сагындык Балтабаев Физрук
Элина Абай кызы Англис тили мугалими
Сагындык Балтабаев Информатика мугалими